Privacy Reglement

versie mei 2018

ZielenZaken is een initiatief van Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als u coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

 

Wij  doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgend doelen gebruikt worden;

- om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en het verblijfsregister bij de gemeente Oldambt.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet p de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar

- uw naam, adres en woonplaats

- Uw geboortedatum

- Uw zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult'

- de kosten van het consult

Suggesties, klachten of vragen?

Heb je suggesties, klachten of vragen? Neem dan contact op met Malve Dau via:

 

ZielenZaken, tnv Malve Dau, Hoofdweg 84, 9684CK Finsterwolde,  zielenzaken@gmail.com, 06 2814 4320

Naar boven

Volg ons op            om op de hoogte te blijven

  • facebook ZielenZaken
  • Instagram ZielenZaken

​© 2019 ZielenZaken is een initiatief van Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now